Галин Попов, адвoкат: Как ще усетим предимствата на електронното правораздаванеПредишна статия
МАРК ЗУКЪРБЪРГ ИСКА ДА СЪЗДАДЕ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТСледваща статия
Горещи новини

17/07/24

Теодора Точкова, Главен съдебен инспектор: Инспекторите са водещите фигури

Разстояние между редовете+- AРазмер на шрифта+- Принтирайте тази статия

Интервю за списание de facto legal

Ще отбележа тези предложения за изменение на допълнение на Конституцията, които биха дали съществено и положително отражение върху ефективността на дейността на Инспектората към ВСС, както и върху институционалния му имидж.

Във внесените предложения от народни представители се подкрепя предвиденото в гласувания на първо четене проект на ЗИД на КРБ в частта му по §4, с който се предоставят допълнителни правомощия на Инспектората към ВСС, с цел осигуряването на онези най-необходими инструменти, които да позволят действително ефективни действия в борбата с корупционни прояви на съдии, прокурори и следователи.

Предложеното увеличаване на броя на инспекторите е изцяло обосновано с проектното увеличаване на обема на функции на ИВСС. Действително, с изменение в ЗСВ от 2012 г. по повод компенсаторния механизъм по глава III “a” ЗСВ ИВСС получи увеличаване на броя на експертите, които участват в проверките. Не бива да се забравя обаче, че не експертите, а инспекторите са водещите фигури в проверките, които със своите професионални знания, опит, нравствени качества и авторитет са гарант за обективността, законосъобразността и пълнотата в ревизионната дейност на ИВСС. Освен това, с новите правомощия дейността на Инспектората ще нарасне спрямо досегашната два пъти и половина и, за да не бъде блокиран ИВСС, е нужно увеличаване на броя на инспекторите. От друга страна, именно инспекторите са отговорни за работата на проверяващия екип, като увеличаването на видовете и броя на проверките неминуемо ще доведе до необходимост от увеличаване на числения състав на инспекторите.

Съгласно актуалната редакция на чл. 132а, ал. 1  на КРБ, Инспекторатът е създаден към Висшия съдебен съвет, а същевременно е независим – приема собствен правилник за организацията на дейността си, има самостоятелен бюджет, макар и част от бюджета на съдебната власт, изготвя сам програмата си за проверки, инспекторите са независими в дейността си, както и избора на главен инспектор и инспектори изисква по-голямо мнозинство от този на представителите на парламентарната квота на ВСС. Явно е, че употребеното “към” в наименованието на Инспектората създава една несъществуваща зависимост между органа и ВСС. Именно и заради това, наименованието следва да бъде коригирано, като Инспекторатът да се нарича Инспекторат на съдебната власт. Яснотата на правната уредба е предпоставка и за яснота при упражняване на правомощията на отделните органи.

За гарантиране независимостта на контролния орган на съдебната система е особено подходящо предложението годишният отчетен доклад за дейността на Инспектората да бъде представян директно пред Народното събрание, което именно е излъчило главния инспектор и инспекторите.

На последно място, смятам, че е редно да бъде изменена и разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от КРБ, съобразно предложението в тази насока на Георги Кадиев, като измежду правомощията на бъдещите две колегии на ВСС се предвиди и това по възстановяване на длъжност на съдии, прокурори и следователи. Това се налага предвид възможността при заемане на определена длъжност, която налага освобождаването от магистратска длъжност, последната да бъде „запазена”, т. е. лицето да може да бъде възстановено на нея. Самото възстановяване обаче не е измежду правомощията на висшия кадрови орган, което поставя практически трудности в тази хипотеза. Както вече споменах, яснотата и пълнотата на правната уредба е основна предпоставка за законосъобразно упражняване на правомощията на държавните органи и тази яснота следва да бъде преследвана на най- голямо основание при създаване на норми на основния закон – Конституцията.

(Изказване във Временната парламентарна комисия за промяна на Конституцията – с незначителни съкращения)

Бел. ред.: Проектът за промени в Конституцията предлага и нови контролни функции на инспектората. Наред с досегашните проверки по движението и срочността на дела, инспекторите ще проверяват магистратите за конфликт на интереси, както и за верността на имуществените им декларации. Те ще оценяват и поведението на съдии, прокурори и следователи, за да не бъде уронван престижът на съдебната власт.

ПСИХОЛОЗИ правят профила на съдебните инспектори в Румъния

Главният съдебен инспектор на Румъния г-н Лучиан Нетежору и заместникът му г-н Георге Стан бяха на официално посещение в България по покана на главния инспектор г-жа Теодора Точкова. Румънският инспекторат се състои от 32 инспектори, които проверяват съдии, и 21 инспектори, които проверяват прокурори. Те се избират след конкурс на няколко етапа. В конкурсните комисии участват психолози, съдии от Върховния съд и главният прокурор. Психолозите, които са университетски професори, очертават профила на подходящите кандидати, като се оценяват почтеността, комуникативността и способността на кандидатите за инспектори за работа в екип. ВСС утвърждава издържалите конкурса инспектори. Мандатът им е 6-годишен, а на главния инспектор – 3 години. След работата си в инспектората инспекторите могат да се върнат в съд или прокуратура по свой избор – на позицията, преди да станат инспектори. Ако желаят да продължат работата си в инспектората, отново се явяват на конкурс.

При необходимост изискват протоколи от съдебните заседания, звукозаписи, могат да изслушват магистрати като свидетели. При по-сериозните проверки разследването се прави от екип от инспектори. Главният съдебен инспектор на Румъния каза, че в страната има 16 апелативни района и инспекторите все още не са успели да проверят всички съдебни органи и магистрати. Гостите уточниха, че страната е с 20 млн. население, съдиите са 5000, а прокурорите – 3000.

Румънският инспекторат извършва проверки на съдии и прокурори за спазване на нормите на етичното поведение, но само след сигнал за съответния магистрат. Инспекторите извършват разследвания на дисциплинарните нарушения.

0 Коментари

Няма коментари Тази страница все още няма коментари

Но можете да бъдете първи да оставите коментар !

Оставете Вашият коментар

<

Новини на български

Календар

юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031