ДЕМОКРАЦИЯТА В ТУРЦИЯ УМРЯПредишна статия
ДАНИЕЛА УЗУНОВА: СМЯТАМ СЕБЕ СИ ЗА МЕЧТАТЕЛ В ЦИФРИСледваща статия
Горещи новини

27/05/18

ПЕТЯ МУРГОВА: ПРАВОТО Е ИЗКУСТВОТО ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОТО!

Разстояние между редовете+- AРазмер на шрифта+- Принтирайте тази статия
Murgova

Петя Мургова е основател и управляващ съдружник в АДД „Мургова и партньори”, управляващ партньор на „Център за медиация и споразумения” и Председател на Балканска асоциация за разрешаване на спорове.

Защо избрахте да се реализирате в правото (като адвокат)?

От седемгодишна мечтаех да бъда адвокат. На въпроса на учителката ми в първи клас „Каква искаш да станеш, когато пораснеш?” отговорих: „Адвокат!”. „Защо искаш да станеш адвокат?”, ме попита учудено тя, „Ами, за да помагам на хората”, отговорих наивно аз тогава.

После човек пораства и сбъдва мечтите си. И така, вече 25 години, сбъднала мечтата си, уверено помагам на хората, на компаниите да реализират успешно проектите си, да печелят нови територии в бизнеса си, да отстояват каузите си, да печелят, като ги съветвам, преговарям за тях и се грижа за тяхната правна сигурност и комфорт.

Вярвам в мъдростта на Конфуций – „Избери си работа, която обичаш, и няма да ти се наложи да работиш и един ден.”

Вдъхновението ми идва с всеки нов казус и клиент, когато виждам, че мога да помогна и да предложа креативно, професионално и удовлетворително решение за нашите клиенти. В резултат на дългия ми процесуален опит, чрез познаване в дълбочина на съдебната практика и начина, по който работи системата, имам самочувствието, че мога обосновано да предвидя потенциалните рискове от един договор или сделка, ако се стигне до съд, поради което още в началото на нашата работа идентифицирам рисковете и застраховам максимално клиента от тях.

Разликата между успешните и неуспешните хора около нас е, че първите наистина обичат това, което правят.

Какво Ви мотивира в работата ви? Какво Ви вдъхновява?

Винаги е мотивиращо да усетиш, че клиентът вижда в нас не само доверените адвокати и професионалисти, но и че той разчита и се доверява напълно на нашата правна експертиза. Чрез предлагането на бутикова услуга – специално за клиента и работещо и ефективно решение за конкретния случай, което най-пълно отговаря на неговия бизнес модел, ние се радваме на дългосрочни партньорства с нашите клиенти.

Мотивира ме креативността и професионализмът на целия екип, желанието да се развиваме и специализираме. Ние не само държим клиентите си в течение за най-новите промени в законодателството, не само буквално интерпретираме приложимото законодателство, но и предлагаме работещи стратегически решения, като взимаме предвид всички аспекти на икономическия и социален живот в България. и възможността да бъде защитен неговият документооборот съобразно тези законодателни промени, като по този начин обезпечаваме неговата правната сигурност.

Правото е динамична и развиваща се професия, едновременно даваща и изискваща да си винаги в час, да си подготвен, да си информиран преди всички. Винаги е удовлетворяващо да видиш признанието за твоя труд, намерил отражение в мотивите към едно съдебно решение, в основата на съдебната практика. Гордея се с няколко такива решения по наши дела, които формират съдебната практика в България.

Искрено вярвам, че правото е изкуство за доброто и справедливото и че истинският адвокат професионалист e посланик на това изкуство за добро и справедливо.

Какви професионални предизвикателства стоят пред Вас през 2017 г.?

Индивидуалният подход със специфичен фокус върху конкретните нужди на клиента е това, което ни отличава от другите големи кантори. Личното професионално общуване с всеки клиент и утвърждаването на дългогодишните партньорства с нашите клиенти ще продължава да бъде нашето професионално предизвикателство и през тази година. Това общуване комбинира успешно предимствата на бутиковата адвокатска кантора и тези на голямата корпоративната фирма.

Гордеем се с възможността да развиваме нашата партньорска верига от асоциирани адвокати, покриващи юрисдикцията на повечето европейски държави, Азия и САЩ, което ни дава възможност и самочувствие за международно покритие на предоставяните за нашите клиенти услуги.

В допълнение със защитата на чуждестранните инвестиции, сливанията и придобиванията на компании, които бяха във фокуса на работата ни през изминалата година, а така и във връзка с промените, настъпващи на европейската карта, ние очакваме, че през следващите няколко години все по-актуални ще бъдат промените на нормативната уредба в банковия, финансовия сектор и одита, което ще изисква задълбочаване на специализацията ни в областта на дигиталното право.

Разбира се, продължава да е актуална и във фокуса ни работата по създаване на устойчиви начини за защита и опазване на търговските тайни, за да отговорят клиентите ни на високите стандарти, наложени от развитите европейски държави в светлината на Европейската директива, гарантираща по-високо ниво на закрила на търговската тайна и защита на правата на потребителите.

Ние също така очакваме, че предстоящият Brexit неминуемо ще има значително въздействие върху българо-английския бизнес климат, а така и сериозно ще се отрази на английския бизнес и инвестиции в България. Очакваме, че много от тези компании ще преустроят бизнеса си, ще предоговорят ангажиментите си с европейските си партньори, за да отговорят адекватно на новите политически и икономически реалности. Ние сме готови да им предоставим задълбочен правен, финансов и данъчен анализ на промяната на бизнеса им, като се съобразим с договора за излизането на Англия от ЕС.

Имаме сериозен опит (повече от 10 години) в сферата на обществените поръчки, така че едно от големите ни предизвикателства е свързано с постоянното познаване на динамично променящата се нормативна база в областта на обществените поръчки. Това ни прави предпочитан правен партньор както при цялостно изготвяне на процедури по обществени поръчки за големи възложители – медицински заведения, министерства, ведомства, а така и за изпълнители, като атестат за това е защитата на изготвената документация пред КЗК и ВАС, където имаме изключително висок процент успеваемост.

С кой реализиран Ваш проект се гордеете най-много?

Много са проектите, които ми дават самочувствие и ни карат да се гордеем, но мога да спомена един от последните ни проекти, свързан с придобиването на повече от 300 декара земя в България. Клиентът беше българска компания с изключителен собственик на дяловете чуждестранен инвеститор. Ние направихме цялостен дю дилиджънс (detailed due diligence) и му предложихме стратегия на цялостната структура на сделката. Нашият правен анализ показа потенциални проблеми, свързани с незавършване на процеса по промяна на регулацията на част от имотите, а финансовият анализ идентифицира потенциални рискове при покупка на дяловете на Компанията на продавача. С оглед на това ние посъветвахме клиента да закупи директно имотите и в резултат на усилени преговори, като отчетохме потенциалните проблеми и рискове, успяхме да редуцираме цената с повече от 40%. Успяхме да подготвим и финализираме сделката при изключително кратки срокове, до края на декември 2016 г. Нашите правни услуги по целия проект, бяха високо оценени от клиента като изключително успешни и ефективни, тъй като дават възможност да умножи доходността от инвестицията си до една-две години.

За да отговорим на предизвикателствата на времето и несигурностите, произтичащи от проблемите в съдебната система в България, ние предлагаме на клиентите си win-win подход като още една възможност за решаване на техните спорове с клиенти и партньори. Въпреки че Законът за медиацията е в сила от 2004 г., медиацията стана по-популярна през последните 2-3 години.

Доволни сме, че чрез предлагането на медиацията като един от успешните методи за алтернативно решаване на спорове ние предоставяме още една безценна възможност на нашите клиенти да спестят време и пари. Правим задълбочена предварителна оценка на всеки отделен случай на клиента (pre-assesmant) и в зависимост от тяхната позиция, оценяваме внимателно шансовете им да спечелят дадено дело. Ние предлагаме на клиентите работещи варианти за разрешаване на спора чрез алтернативните методи – медиация, арбитраж или да преминат към съдебни процедури.

Създаването на „Балканската асоциация за разрешаване на спорове” е безспорно един от проектите, с които се гордея много.

Учредители и членове на „Балканската асоциация за разрешаване на спорове” са едни от най-известните юристи и медиатори от България, Турция, Сърбия, Гърция, Македония, Румъния, Черна гора, Хърватия и Косово и реално представляваме критична маса от над 140 милиона души. Идеята на асоциацията е да популяризира и налага медиацията като предпочитан способ и като възможност за бързо, евтино и ефективно разрешаване на вътрешно търговски спорове и трансгранични спорове между компании, установени и правещи бизнес с и на Балканите. Асо-

циацията има и образователна мисия, тъй като беше сертифицирана като обучителна организация за медиация и преговори.

Моята мечта е да успеем да наложим медиацията като учебна дисциплина в училищата и висшите учебни заведения, за да придобият младите хора самочувствие и работещи механизми за справяне с конфликти още от училищната и студентската скамейка.

Кое е събитието (казус, урок или история), променило живота Ви?

Смятам, че изборът ми на професия не е случаен, и това наистина промени живота ми, защото да работиш мечтата си е невероятен шанс.

Винаги давай повече от това, за което ти плащат, е урок, който споделям всеки ден с моите колеги и това променя реалностите ни.

Всяка криза или неуспех е една възможност – урок с постоянен срок.

Добре научените уроци.

Майчинството.

На кого се възхищавате най-много? Защо?

На малките деца – заради любопитството им и упоритостта им, заради вродения им усет за справедливост, за правилно и грешно, за пространство. На учителите, защото те са най-големите дарители – даряват знание. На хората, които могат да се изправят и да продължат, въпреки трудностите, защото няма грешки – има само уроци.

Кога/къде се чувствате най-комфортно?

Чувствам се еднакво комфортно в съдебна зала, да отстоявам с хъс интересите на клиентите ми, на езда, когато не мисля за нищо и препускам през гората, а и когато сготвя нещо вкусно и посрещам гости с 5-степенно меню.

Чувствам се удобно винаги, когато мога да помогна със съвет, усмивка и добра дума.

Чувствам се комфортно винаги, когато мога да съдействам на клиенти, приятели и партньори да повярват в безценната сила на максимата на Руми – „Отвъд идеите за правилно и грешно има едно поле – там ще се срещнем.”

Отговарям за действията си и това ми дава самочувствието, че мога да разчитам на себе си! Винаги!

Готова ли сте за неочакваното?

Неочакваното е моето предизвикателство и ми харесва.

Винаги съм подготвена за дело, казус, но обичам и неочакваните неща, защото знам, че чрез трудностите и предизвикателствата растем. Търсенето и намирането на решение, когато едно дело изглежда безнадеждно, или когато те изваждат от зоната ти на комфорт винаги е било за мен вдъхновяващо предизвикателство.

Обичам непознатите пътища и избягвам да вървя по добре отъпкани пътеки.

Всички, които ме познават, знаят, че никога не се отказвам и пристъпвам към действие, ако има предизвикателство.

За добро или лошо една голяма част от казусите, с които идват клиентите ни, са доста заплетени и трудни, или вече загубени на една съдебна инстанция. Най-голямото ми предизвикателство е да поемем казуса и да го изведем докрай, а и най-голямото удовлетворение за екипа и за мен самата идва именно след спечелването на такива дела.

Знам, че успешните хора действат веднага, не се отказват пред трудностите и приемат всяка криза за възможност. И това е моята формула за успех. В много случаи се чувствам като фламинго в ято чайки.

Кога/как постигате хармония със себе си?

Музиката е моя извор на вдъхновение, хармония. Обичам театъра и киното.

Всеки ден започвам в 6 часа с медитация. Обичам да карам ски, да яздя, да танцувам и да търся нови и непознати места, които ме вдъхновяват с атмосфера, дух, религия и уникалност. Обичам много да готвя и да експериментирам с различни кухни, маниак съм на екзотични подправки. Обичам да танцувам много, въпреки, че не ми остава време за това.

 

0 Коментари

Няма коментари Тази страница все още няма коментари

Но можете да бъдете първи да оставите коментар !

Оставете Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Маркираните полета са задължителни. *

Facebook

Календар

май 2018
П В С Ч П С Н
« апр    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031